El primer valor d’una empresa: la seva història

Totes les empreses tenen una història. Conèixer en profunditat la història d’una empresa és el primer pas per posar en valor un patrimoni històric, cultural i documental únic.

La investigació sobre els orígens, desenvolupament i evolució d’una companyia aporta una informació de gran valor per a l’empresa, incrementa la cultura corporativa de l’entitat i genera confiança en el consumidor.

Comunicar els valors essencials d’una empresa, difondre la seva història, proporciona un important element de diferenciació en un mercat global altament competitiu.