Serveis

Conèixer en profunditat quina ha estat la història de l’empresa constitueix un important actiu per prendre decisions estratègiques.

Història d’empresa és un projecte destinat a companyies i institucions que vulguin aportar un valor afegit al seu mercat de referència a través de:

  • Recerca de documentació oral, gràfica i escrita.
  • Investigació històrica.
  • Redacció de continguts per a publicacions commemoratives, exposicions, fullets…
  • Redacció de continguts digitals.
  • Consultoria en investigació i difusió de continguts històrics.